След гафа с тока, чиито цени бяха изкуствено занижени на 5 март под натиска на уличните протести, но от 1 юли (след изборите) най-вероятно отново ще бъдат вдигнати (по прогнози на Евгения Харитонова, председател на ДКЕВР) местните власти повтарят същото упражнение и в сектора на ВиК.

 

Цената на водата в столицата ще падне с 4%, съобщи Милена Миланова от Държавата комисия за енергийно и водно регулиране, цитирана от Дарик радио. „Намаляваме действащата цена на водата в София, правим една корекция с недостигнато ниво, показател за качество за загубите и не признаваме поредица разходи, които операторът е искал", обосновава се Миланова. Важно е да се уточни, че това е само предложение, което регулаторът ще потвърди до края на деня след обществено обсъждане на темата.

 

Само преди десет дни основният акционер в Софийска вода - Веолия вода Европа - припомни, че е предложила цената на водата в столицата да се вдигне с 14%. Сред аргументите за индексацията са натрупаната инфлация през последната година, ръста в цените на горивата и материалите, използвани от ВиК дружеството, необходимостта от инвестиции в мрежата, водещи до намаляване на загубите и подобряващи качеството на обслужване.

 

На брифинг в края на март Мариана Итева, прокурист на Софийска вода, припомни, че последно цената на водата в София бе увеличена с 5% от 1 юли, като средно за 2012 година спрямо 2011 година водата е била по-скъпа с 2.5%. "Реалната инфлация през периода бе 4.5%, което показва, че увеличението е по-малко, отколкото инфлацията. При това ние плащаме за горива, материали, индексираме заплатите на работниците", обясни Итева.

 

По повод на обвиненията, че дружеството включва в цената на водата и разходите за покупка на нови автомобили, Итева обясни, че дружеството е купило 20 автомобила, четири от които са специализирани за почистването на канали, а останалите са необходими на екипите да се отзовават на сигнали за помощ от страна на клиенти.

 

В момента цената на водата за битовите потребители в столицата е 1.76 лв. за кубичен метър с ДДС, а за стопанските потребители цената е 2.52 лв. за кубичен метър с ДДС.