Намаляването на лихвата и другите решителни действия на Федералния резерв на САЩ могат да се окажат недостатъчни, за да съживят финансовата система.

Какво е направено засега?

Във вторник ФЕД обяви, че ще предостави $ 1.3 трилиона на големите компании в САЩ като започне да изкупува търговски книжа (краткосрочни заеми, които компаниите използват, за ежедневната си дейност).

В същото време ФЕД удвоява размера на търговата си програма при необходимост да предоставя пари за 85 дни на банките. Вече се предвижда отпускане на средства до $ 300 милиарда. До края на годината може да станат и $ 900 милиарда.

Въпреки предприетите мерки обаче, банките все още не дават кредити от страх, че няма да им бъдат върнати. Така че, ето какви стъпки се очаква да предприеме ФЕД оттук нататък.

Първата и най-вероятна е поредно намаляване на основния лихвен процент. Анализаторите очакват намаляването да бъде с четвърт процент до 1.25%. Долният праг на основната лихва няма да бъде свален под 1%, колкото беше за 12 месеца през 2003-2004г.

Следващата стъпка: ФЕД може да започне да играе ролята на клирингова къща за екзотични финансови инструменти като дългови ценни книжа, обезпечени със спекулативни облигации, както и кредитни суапове. Тези инструменти по принцип се търгуват директно между компаниите, а не на отворен пазар.

Има нещо обаче, което не може да се бори с финансови инструменти, и това е доверието на хората във финансовата система. Години ще са нужни, за да се възстановят финансовите пазари, коментират специалисти.

Източник: CNN Money