Националният статистически институт /НСИ/ вече публикува на своята интернет страница Калкулатор за изчисление на личната инфлация. Той дава възможност на потребителите да изчислят тяхната лична инфлация чрез въвеждането на собствените си месечни и годишни разходи. Така калкулаторът позволява на потребителите да получат по-добро разбиране за това как се променят цените и как то се отразява върху техните разходи, поясниха от НСИ.

Калкулаторът за изчисляване на инфлацията се основава на Индекса на потребителските цени /ИПЦ/, който е приет за официален измерител на инфлацията. От тази година ИПЦ измерва промяната на цените на месечна база на основата на потребителската кошница, която за 2010 г. включва 568 стоки и услуги. Всяко домакинство използва различно количество от тези 568 стоки и услуги. Например, непушачите не правят разходи за цигари. Така всяко домакинство има личен модел на потребление. Поради тази причина личната инфлация ще се различава от официалната, поясниха от статистическия институт.

Как работи калкулаторът за изчисление на личната инфлация? В сайта на статистиката, където се намира той, потребителите трябва да въведат месечните си разходи, разпределени в 16 групи, и годишните – в 8 групи. На основата на тези данни се изчислява структурата на лич разходи – т. е. личният модел на потребление.

За да се измери изменението на цените е необходимо структурата на разходите да остане постоянна за избрания период. Ако едно домакинство увеличи разходите си за храна например от 30 на 50%, то инфлацията на общите разходи ще бъде резултат не само от евентуалното поскъпване на хранителните стоки, но и от увеличението на общия им дял в разходите.

Можете да разгледате Калкулатора на НСИ тук.