Ръст в продажбите за месец ноември с 25% спрямо същия месец на предходната година е реализирал фармацевтичният гигант Софарма АД.

Дружеството отчита обаче и намаление с 5% на продажбите за вътрешен пазар, докато продажбите за износ растат с 41%.

От началото на годината до сега продажбите бележат покачване от 0.43% спрямо цялата предходна година и са с 10% повече като обем спрямо единадесетте месеца на 2008 година.

Продажбите в 17 държави, за периода, са по-големи от постигнатото през цялата 2008 година, като износът за Балканския регион има ръст 2.38 пъти. Ръстът в износа за страните от Европейския съюз е 21% спрямо цялата 2008 година, посочват от дружеството.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!