Седмица след като Софарма АД обяви, че е купила украинския фармацевтичен завод „Витамини”, от борсата съобщиха, че съвета на директорите на фармацевтичната компания е взел решение запокупка на предприятия от сектора и в Румъния и Сърбия.

Ръководството на компанията възлага на изпълнителения директор Огнян Донев, да проведе необходимите преговори и да извърши всички фактически и правни действия за подписване на съответните договори във връзка с гореспоменатото решение.