Продажбите на Софарма са отчели ръст от 9% на годишна база през януари, съобщиха от компанията чрез Българската фондова борса.

На вътрешния пазар Софарма отчита увеличение на продажбите от 4 на сто през януари на годишна база.

За външния пазар увеличението е по-голямо – достига 11 на сто спрямо януари 2009 г., уточняват от Софарма.