През последната седмица в поредица от сделки „Софарма” АД успя да придобие пряко значителен пакет акции от капитала на „Унифарм” АД – съобщи фармацевтичното дружество чрез информационната система на БФБ.

Решението за увеличаване на дела в Унифарм е взето на редовно общо събрание на акционерите на Софарма през месец юни тази година.

 

Към 19.10.2010 год. „Софарма” АД притежава 31,25% от капитала на „Унифарм” АД, за което са подадени необходимите уведомления по чл. 145 от ЗППЦК, информира дружеството.

 

Днес бяха прехвърлени още 300 000 акции на Унифарм. Нетните приходи от продажби на Унифарм за второто тримесечие надхвърлят 9 млн. лева.