Над 50 млн. лева е инвестирала Софийска вода през 2009 г. Вложените средства са 2 пъти повече спрямо 2008 г. През тази година бяха реконструирани над 40 000 м водопроводи, а канализационната мрежа се разшири с около 10 000 м., съобщават от дружеството.

През 2009 г. Софийска вода изгради в „Модерно предградие" приемник на колектор за 2.5 млн. лева. Така става възможно канализирането на всички улици в квартала. До пролетта на 2010 г. общият размер на средствата, инвестирани в квартала, ще достигне 4 млн. лева. В южната част на „Модерно предградие" канализацията се разширява по улици, по които липсва такава инфраструктура. При всеки изкоп се подменят и водопроводите.

Близо 700 000 лева са инвестирани във водоснабдяването на кв. Симеоново и оптимизирането на налягането в мрежата. През лятото започна изграждането и на канализация в Симеоново. Готов е отвеждащият канализационен колектор по бул. „Симеоновско шосе" - проект на стойност половин милион лева. С него става възможно развитието на канализационната мрежа на квартала, защото е приемник за други два основни колектора.

Софийска вода започна да изгражда канализация в Горубляне. През 2008 г. компанията реализира няколко инвестиционни проекта в тази част на столицата. Те са свързани с изграждането на главен канализационен колектор IV - приемник на отпадъчните води от източната част на Горубляне. Общият размер на инвестициите тук е близо 3 млн. лева. Последният етап от построяването на колектора се очаква да приключи в средата на 2010 г.

В село Лозен през 2009 г. бяха положени над 2500 м нови тръби. Част от съществуващата мрежа беше подменена. Инвестиционният проект е на стойност около 500 000 лева. Напълно е обновена и една помпена станция в селото.

Желява е първата обособена територия от Столичната община, където се реализира проект за дистанционно отчитане на потреблението. Софийска вода подмени измервателните уреди в селото. В края на годината в Желява започна изграждането на водопровод за 1.3 млн. лева. С полагането на около 5000 м тръби се гарантира сигурност и високо качество на водоснабдяването.

 Софийска вода изпълнява редица проекти, свързани с модернизацията на съоръженията по ВиК системата. Два от тях са за пречиствателните станции в Панчарево и Бистрица и за разширяване на хлораторна станция "Бояна".