Standard & Poor’s /S&P/ понижи с една стъпка дългосрочният кредитен рейтинг на Ирландия до АА-, с негативна перспектива пред него. От рейтинговата агенция обясняват, че негативната перспектива отразява възможността за последващо понижение в бъдеще, но при условие, че фискалната цена на подкрепата за банковата система продължи да расте.

Според прогнозите на S&P, нетният публичен дълг на Ирландия ще достигне 113% о Брутния вътрешен продукт /БВП/ на страната през 2012 г. Това означава, че публичният дълг на Ирландия ще е 1.5 пъти по-висок от средното ниво за държавите от еврозоната по същото време.

От S&P сравняват Ирландия с Белгия и Испания, които са с подобни рейтинги, но задлъжнялостта им е много по-ниска – съответно, 98% и 65% от БВП. Bloomberg