След неочаквания слаб резултат от SPO-то на русенското СПАРКИ, изненади предлага и първият час на борсова търговия с книжа на дружеството. Всъщност, такава все още няма, макар акциите да са въведени за първа котировка със съответния борсов код и камбанката на БФБ да провъзгласи листването му на борсата. Чавдар Плахаров и Мирослав Велев от ръководството на СПАРКИ АД дадоха старт на второто дружество от групата във вторичната търговия. Пред DarikFinance.bg те коментираха причините, довели до неудовлетворителното записване на предложената емисия от 300 хил. акции и за опасностите от това, набраният капитал да спъне програмата за развитие на русенския машиностроител.

Чавдар Плахаров, изпълнителен директор на СПАРКИ АД:

Очакванията ви за определен обем на приходи от това предлагане не се оправдаха. В същото време бе оповестено, че средствата са нужни за подсигуряване на нарастващото производство. Ще попречи ли слабият резултат от SPO-то на плановете ви за растеж?

Може би това ще доведе до някакво забавяне, но ние не разчитаме толкова на този капитал за своето развитие. Аз вярвам, че интересът на инвеститорите ще отговаря на интереса на нашите клиенти към нас.

Разочаровани ли сте от резултата, който се получи?

Не, на фона на общото ниво аз мисля, че резултата е добър. Все пак сме нови, а всеки нов продукт и фирма се приемат предпазливо.

Мирослав Велев, изпълнителен директор на СПАРКИ Груп АД, представител на мажоритарния собственик:

Как си обяснявате слабия интерес към емисията на СПАРКИ- Русе АД?

Обяснявам си слабия интерес към аукциона с очакване на инвеститорите да се включат на самата борса вече като излязат акциите и по тази причина смятам, че на БФБ ще има достатъчно добър интерес. За съжаление не можахме да постигнем този free float , който бяхме предвидили да достигнем до 20% , но мисля, че в хода на търговията това може да се случи.

Защо се получи този резултат?

Аз си го обяснявам с предпазливост от инвеститорите. Ние така или иначе бяхме започнали тази процедура и нямахме намерение да се отказваме по средата на пътя. Поехме този риск, защото беше по-важно дружеството да стане публично, да получават настоящите акционери и бъдещите инвеститори по-точна и по-публична информация и да могат да вземат инвестиционните си решения на база на нея

Дали моментът беше лошо подбран, или изискването за предварително депозиране на парите се оказаха бариера за успеха на емисията?

Аз не мисля, че дребните инвеститори щяха да се включат и при липсата на тази процедура. Ако някой е взел инвестиционно решение така или иначе ще вземе тези акции.

Можеше ли цената на акциите да е по-ниска?

Цената е определена съвместно с инвестиционния посредник на база на фундаментални показатели на дружеството и не мисля, че заради състоянието на пазара би трябвало да я променяме. Това е цена, определена още при първото внасяне на проспекта октомври месец

Конкуренция ли ще си бъдат СПАРКИ- Елтос АД и СПАРКИ- Русе АД на борсата?

Не, защото макар и двете дружества да са производствени предприятия, са в различни сегменти, имат различна клиентска база и не представляват конкуренция и алтернатива.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!