Заявление за регистрация на емисия облигации на Спорт Депо АД - София е постъпило в Българска фондова борса, става ясно от съобщение на институцията.

Искането е за въвеждане на емисията на Неофициален пазар на облигации. Размерът на емисията 1 500 000 евро, като номиналната стойност на една облигация е 1 000 евро. Книжата ще се търгуват под борсов код 59U.

Спорт Депо АД се занимава с търговия на спортни стоки, маркови облекла и уреди за фитнес. Основана е през 1998 година, а през зимата на миналата година успешно проведе подписка за емитиране на първи облигационен заем.

Според данните в регистъра АПИС, собственик на 80% от капитала на предприятието е Източно- Европейски Търговски Холдинг.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.