Основният фокус към края на миналата седмица беше свързан с очакваната през уикенда среща на финансовите министри и ръководители на централни банки от Г-20, като поради неизвестните около последствията от това заседание основните валутни кросове се движиха в тесни граници през последните 2 работни дни.

 

Очакванията, че представителите на водещите световни икономики ще се изкажат против резките движения на валутните пазари през последните месеци, не се оправдаха, вследствие на което парични единици като щатския долар например възобновиха тренда си отпреди срещата на Г-20. Още с отварянето на пазарите снощи „зелените пари” попаднаха под силен натиск и слязоха под психологическата граница от 1.40 спрямо еврото, като същевременно регистрираха ново 15-годишно дъно по отношение на японската йена.

 

Коментарите на представителите на 20-те най-развити икономики бяха насочени основно към пазарно определяне на валутните курсове и въздържане от директни интервенции от страна на правителства и централни банки, които да целят облагодетелстване на една или друга валута. Особено значение подобни изказвания имат по отношение на йената, тъй като правят бъдещи намеси от страна на Bank of Japan доста малко вероятни, а по-този начин достигането до върха от април 1995 година спрямо долара изглежда все по-лесно постижимо.

 

По отношение на състоянието на световната икономика членовете на Г-20 също не предложиха конкретни изненади, посочвайки неравните темпове на растеж на развиващите се и развитите пазари, но по-специфични коментари във връзка с очакванията за следващите тримесечия не бяха изказани.

 

Имайки предвид липсата на насоки по отношение на валутните курсове, можем да очакваме движенията при тях да бъдат предопределени от фундаменталните фактори, които влияят върху всяка една парична единица. Що се отнася до щатския долар, то фокусът на трейдърите в краткосрочен план ще бъде насочен към срещата на Федералния резерв в началото на ноември, на която можем да разберем дали централната банка действително ще отпусне още средства за стимулиране на икономиката.

 

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

 

EUR/USD

Open1.3919; High1.3972; Low1.3857; Close 1.3953


 

Днешното подновяване на възходящия тренд има първа по-сериозна цел върха при 1.4157, като пробив на това ниво ще доведе до засилване на движението към 1.4217 и 1.4579. С оглед на по-дългосрочното развитие на двойката тя има потенциал за достигане отново до върховете около 1.5140.

Краткосрочните подкрепи са разположени при 1.3933 и 1.3857.

 

GBP/USD

Open – 1.5702; High – 1.5749; Low – 1.5650; Close – 1.5681

 

 

Затварянето под възходящата тренд линия е първи признак за рисковете пред продължаване на движението през последните 5 месеца, но потвърждение за неговото обръщане ще получим едва след пробив на 1.5295. Краткосрочните подкрепи преди това са разположени при 1.5650 и 1.5502, следвани от 200-дневната МА при 1.5334.

 

Първата силна съпротива е текущата проекция на горепосочената тренд линия, следвана от 1.5876.

 

USD/JPY

Open81.31; High81.50; Low – 80.97; Close – 81.33

 

 

Днешният пробив на зоната около 80.85 очаквано доведе до засилване на низходящия импулс, като оттук насетне следващата по-сериозна цел е 79.76. С оглед на дългосрочния тренд обаче, цел са нивата около 40.

Краткосрочните съпротиви са разположени при 80.85 и 81.49, следвани от 81.91.