Консолидираните продажби на Стара планина холд АД за 2009 година са намалели с 52.26% спрямо 2008 година, показват неокончателните финансови резултати, оповестени от дружеството.

Към първото полугодие намалението бе с 60.64%, се допълва в информацията. Най-голям е спадът при Хидравлични елементи и системи АД /-59.84%/, а най-малък при Елхим -Искра АД /-43.16%/.

За месец декември 2009 година производителят на автомобилни акумулатори реализира 241 хил. лв. нетна печалба, Хидравлични елементи и системи АД е на загуба от 327 хил. лв., а М+С Хидравлик АД е с отрицателен финансов резултат в размер на 195 хил. лв.

Прогнозираните продажби на консолидирана база за първия месец на 2010 година са с 26.83% по-високи спрямо първия месец на 2009 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!