Акционерите на Стара планина Холд АД ще гласуват на общо събрание, което ще се проведе на 13 юни, за увеличение на капитала на компанията до 100 млн. лв. чрез издаване на нови акции в срок от 5 години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

Акционерите на холдинговото дружество ще вземат решение и за обратно изкупуване на до 3% от собствените акции, става ясно от съобщение на X3 News.

Срокът за извършване на изкупуването ще е не по-дълъг от 5 г., а минималната цена ще е равна на среднодневна борсова цена за 1 акция в период от 52 седмици преди датата на обратното изкупуване. Максималната цена по изкупуването ще е 75% от максималната среднодневна борсова цена за 1 акция в период от 52 седмици преди датата на обратното изкупуване.

До момента книжата на Стара планина Холд поевтиняват с 0.18% до средна цена от 5.37 лв. при прехвърлени 2 113 ценни книжа.