Първият одит на Европейската комисия по Програмата за развитие на селските райони стартира от днес в ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, съобщиха от ведомството.

Той ще обхване предимно проекти по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за периода до юли 2009 г. Представителите на Еврокомисията ще проверяват дали всички констатирани при САПАРД нередности са допускани и при новата програма. Сред тях са изкуствено разделяне на фирми с цел получаване на по-високи лимити от допустимите субсидии и независимо ценово образуване.

Изискване и по програмата за селските райони е офертите за доставки, които са подадени по проектите, да са от три независими фирми. Еврокомисията ще инспектира и дали Разплащателната агенция проверява правилното прилагане на Закона за обществените поръчки от общините при кандидатстването им с проекти по ПРСР. По САПАРД Агенцията за одит на средства от ЕК констатира редица нарушения при прилагането на закона за обществените поръчки от общините.

След приключване на мисията на Брюксел, в рамките на два месеца Европейската комисия трябва да излезе с официален доклад с констатации за прилагането на Програмата за развитие на селските райони в България до момента. До окончателната оценка на Брюксел, ДФ „Земеделие” – РА няма право да разпространява резултатите от одита. Мисията на Брюксел ще продължи до края на седмицата.

Междувременно, от днес в ДФ „Земеделие” – РА стартира и проверка на Сметната палата за управлението на фонда при старото ръководство. Проверката бе инициирана от новия изпълнителен директор на Фонда Калина Илиева веднага след встъпването й в длъжност, съгласувано и с министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов. Тя ще обхване периода 1 януари – 30 юни 2009 г.. Сметната палата ще проверява как са управлявани бюджетът и имуществото на Фонда през посоченото време.