Концесионните договори да се развалят, ако бъдат нарушени правата на работниците в мините. Това предвижда нова стратегия за развитие на минерално-суровинната индустрия, която ще стане основа за промени в законодателството.

Това заяви в Пловдив министърът на икономиката и енергетиката Делян Добрев след като откри 2-ата международна конференция за устойчиво развитие на минната индустрия в Европа. Нарушаването на правата на работниците трябва да се предвижда като условие за разваляне на концесиите, както успяхме да направим в Горубсо-Мадан, каза министърът.

2000 нови работни места ще бъдат открити на три находища на руди в региона на Мадан, добави още той.

Добрев разкри, че за година и половина в сектора са инвестирани над 500 млн. лева и са разкрити хиляди нови работни места.

Добивната промишленост е единствената, която бележи ръст, като той е 13% спрямо миналата година, близо с два пъти повече от основния си „конкурент" – туризма, съобщи министърът.