Таксите за административни услуги в България се използват за генериране на приходи, които в много случаи служат за премии на чиновниците, въпреки че законът изисква гражданите да плащат само колкото да покрият разходите на държавата за разрешително или лиценз. Това са установили експерти на Световната банка. Те оценяват политиката за определяне на таксите у нас като некоординирана, непоследователна и непрозрачна.

Според анализ на банката държавните такси в България са се повишили с 60% от 2005 г. до 2008 г., но няма яснота дали това е довело до повече приходи в бюджета. Шампион по въвеждане на нови тарифи и увеличение на старите е Министерството на здравеопазването. Експертите са установили, че има ведомства, които са получили право да разпределят на служителите си под формата на т.нар. допълнително материално стимулиране от 25 до 75% от парите от такси. Тази практика е залегнала в 22 закона. Като пример в доклада се посочва, че премии се раздават в Агенцията по вписванията, Комисията за финансов надзор и агенцията по лекарствата.

В противоречие с европейските изисквания в България има такси, чиито размер е изкуствено висок с цел да се ограничи конкуренцията в даден сектор и да се намали броят на желаещите да развиват дейност, сочи докладът на Световната банка. Типичен пример според експертите са таксите от 5 хил. лв., които събира Агенцията по туризъм за регистриране на туроператор и от 2500 лв. за откриване на агенция. Сумите нямат нищо общо с разходите и усилията на администрацията и за сравнение в доклада се посочва, че 5 хил. лв. струва разрешението за откриване на хотел с над 500 стаи, а търговците на дребно плащат до 100 лв. за подобни лицензи. Ограничаване на конкуренцията целяла и таксата за откриване на аптека, която също е 5 хил. лв.

Липсата на последователна политика и на прозрачни процедури за определянето и повишаването на административните такси нанася сериозни поражения на бизнес климата, заявяват експертите от Световната банка. Те посочват в доклада си като силно потърпевши фармацевтичната индустрия, телекомуникациите и хранително-вкусовата промишленост. Затова банката препоръчва да се напишат ясни правила за изчисляването на всяка такса, да се отменят тарифите, ограничаващи конкуренцията, и да се преразгледа правото на чиновниците да си разпределят приходите като премии.