Свръхкапацитетът от енергийни мощности във време на спад на потреблението на ток ги превръща в "оръжия за масово пазарно поразяване“. Ако страните продължават да опитват да разрешават проблемите единствено в рамките на собствените си граници, то те няма да могат да се справят, защото решенията минават през съвместни действия на интегрирания европейски пазар. Изказването е на участник в дискусия по енергийните въпроси на общността, организирана от Европейската комисия този следобед, с участието на комисаря по енергетика Гюнтер Йотингер и енергийни експерти от институции като ENTSO-E, компании като DG Energy, Vatennfall и други.

 

Сега повече от всякога са необходими инвестиции в преносната инфраструктура, тъй като чрез нея Европа може да се интегрира още по-добре. Не всички държави разполагат с възможност да произвеждат електроенергия от слънце или вятър, но трябва да има възможност тази електроенергия да достига и до тях. Ако потребителите имат възможност да се възползват от най-изгодните за тях тарифи на електроенергията, както го правят когато избират GSM оператор, то в Европа могат да бъдат спестявани € 13 млрд. годишно, стана ясно по време на конференцията.

 

Според друг участник в панела, след като цените на инсталациите, оползотворяващи енергията от възобновяемите източници, се понижават, то е логично да се понижават и изкупните тарифи на произвежданата от тях електроенергия.

 

Страните трябва да се поучават от грешките на останалите в тази сфера и да не търсят да натрупат собствен опит в разрешаването на възникващите въпроси с най-новите участници в енергийния сектор.

 

ВЕИ централите са субсидирани от пазар, който страда от свръхкапацитет. На практика Европа избра да се бори с климатичните промени, но борбата се оказа непосилно скъпа, каза участник в дискусията. Време е и политиците да го осъзнаят, призова той.

 

Бе обърнато внимание и на това, че най-голямата промяна в енергийната система през последните 50 години е внедряването на възобновяемите енергийни източници. Това, което не се случи, обаче, е тяхната интеграция в системата и използването им по възможно най-ефективния и икономичен начин.

 

Зелените централи поставят технически предизвикателства пред системата и изискват от нея да стане по-гъвкава, за да може да интегрира отделните ресурси. Трябва да има възможност когато ВЕИ централите са в производствен пик останалите мощности да могат да се изключат и обратно. За да се случи това трябва да има стимули за онези централи, които съумеят да постигнат тази технологична гъвкавост. Само благодарение на нея ще може да се оползотвори пълния потенциал на възобновяемите източници, да се намали употребата на изкопаемите горива и да се постигнат спестявания на емисиите парникови газове.

 

Пиперливият въпрос за Европейската система за търговия с емисии не бе подминат от участниците в панела. Те се обединиха около диагнозата, че той страда от ниските цени на въглеродните квоти. В момента системата не изпраща сигнали, които да накарат емитентите да инвестират в намаляване на емисиите CO2. Това е причината Европейската комисия да се подготвя за реформа, която ще доведе до изтеглянето на пазара на над 9 млн. търгуеми сертификата за емисии.