Близо 770 000 лева са събраните суми от платени съдебни гаранции за последните пет месеца. Това стана известно от думите на вътрешния министър Цветан Цветанов.

Вицепремиерът отговори в парламентарния контрол на въпрос на депутата на РЗС Емил Василев, който го попита как МВР ще изпълни заявеното от премиера Бойко Борисов, че бюджетният дефицит от над 2 милиарда лева ще бъде запълнен чрез ефективна борба с организираната престъпност.

Ето какво отчете Цветан Цветанов:

Образуваните досъдебни производства за извършени престъпления са 489 на брой, по 184 от тях лицата, срещу които е образувано такова, са били привлечени като обвиняеми. 147 са приключили с мнение за повдигане на обвинение. По чл. 242 и следващите от Наказателния кодекс /контрабанда/ са били образувани 57 броя, от тях като обвиняеми са привлечени 40 лица.

Бяха повдигнати обвинения срещу лица, заемащи висши държавни постове в предишни правителства и има наложени от т. нар. комисия Кушлев запори за недвижимо имущество и забрани върху недвижими на стойност над 29 млн. лева.

По данни, предоставени от ВСС за размера на събраните парични гаранции по обвиняеми лица по бюджета на съдебната власт, ви уведомявам, че постъпилите по бюджета на съдебната власт суми от внесени по обвинени лица парични гаранции за периода 1 януари 2010 г. до 31 май 2010 г. са в общ размер на 769 310 лв., в това число 311 326 от апелативни, окръжни, военни, военно-апелативни и районни съдилища и 475 984 от прокуратурата на Република България.

По бюджета на съдебната система не постъпват суми от обвиняеми лица за възстановяване на вреди от извършени от тях нарушения.