От Българската фондова борса съобщиха, че Старозагорският окръжен съд е вписал увеличение на капитала на дружеството от 6 032 712 лв. на 12 065 424 лв. Увеличениeто стана чрез издаване на нови 6 032 712 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка една.

 

Това е третото поред увеличение на казанлъшкото предприятие.

 

Средната цена на акциите на дружеството в рамките на днешната търговия бе 2.82лв, което е спад спрямо цената на затваряне вчера с 5.37%. Бяха изтъргувани 5 837 броя акции.