По 12.7 лв. на час произвежда всеки легално работещ в България, показват данните на Националния статистически институт. През първото тримесечие статистиката брои 3.188 млн. българи като работещи, като всеки от тях е изработил по 5 199 лв. за времето от януари до март.

Най-висока е производителността на труда в индустриалния сектор, показват данните. Там един работник произвежда стойност за 13.5 лв. на час.

В сектора на услугите един работещ произвежда 9.7 лв. на час, а в аграрния сектор един работещ произвежда продукт за 3.7 лв. на час.

Прави впечатление, че през първото тримесечие на тази година произведеното от един раотещ значително се е увеличило. Ако през същия период на миналата година един зает в икономиката е създавал блага за общо 4 943.1 лв., то в края на март тази година същият този работник е произвел за 5 199 лв.