Потреблението на ток да се отчита на по-дълъг период от един месец – това ще бъде позволено с промените на закона за енергетиката. Според председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев тази възможност може да бъде използвана, само ако потребителят е съгласен с нея, но ще се запази и вариантът за едномесечно отчитане. В никакъв случай вариантът на тримесечното отчитане, което познаваме от преди време, няма да бъде върнат, категоричен бе Ангел Семерджиев.  

Токът за бита от първи юли ще поскъпне повече от очакваното заради дългосрочните догодори за присъединяване към енергийната мрежа, обясни още  Ангел Семерджиев. По думите му вече е подадено заявление за присъединяване от „Марица Изток” 1. От средата на следващата година факторите за оскъпяване на електроенергията за бита ще бъдат основно три – зелената енергия, изкупуването на квоти и дългосрочните догодори. Чуйте обяснението на Ангел Семерджиев за последния компонент -

С новия закон за енергетиката ще се въвеведе и такса за присъединяване на мощности за индустриалните потребители. Според Ангел Семерджиев подобна такса не бива да се въвежда и за бита, с изключение на потребителите, които много рядко използват услугата – например, във вили, където собствениците им ходят веднъж или два пъти годишно. Въпреки че те палят лампа два пъти годишно, електроразпределителните дружества имат много разходи, за да поддържат системата. За тези потребители с нулево или близко до нулевото потребление също може да се помисли за такса, смята председателят на ДКЕВР.