През 12-те месеца до ноември текущата сметка по платежния баланс на България е минус 3.4 млрд. евро. Това показва анализът на Industry Watch. Текущата сметка е разликата между плащанията към и от страната /като не включва прехвърлянето на капитал в двете посоки/. Външните наблюдатели, включително рейтингови агенции, използват този индикатор като един от формалните признаци на стабилност на икономиката.

Намаляването на този дефицит от минус 8.9 млрд. евро преди една година до минус 3.4 млрд. евро по последни данни се счита за положителен сигнал. Намалението обаче може да бъде обяснено до голяма степен само с два фактора. Първият е спад на цените на енергоносителите и оттам свиване на вноса на суров петрол и природен газ с около 1.9 млрд. евро, а вторият - свиване на чуждите инвестиции и оттам намаление на вноса на инвестиционни стоки с около 2.3 млрд. евро.

Общият материален внос в България се е свил с близо 8.4 млрд. евро през годината до октомври, става ясно от анализа на Industry Watch. Прави впечатление, че свиването на вноса на потребителски стоки е 645 млн. евро или под 8% от свиването на общия внос.

Търсенето се сви най-вече в сегмента на дълготрайни потребителски стоки, където вносът намаля с около 560 млн. евро или с 37%, но трябва да се има предвид, че част от това свиване се дължи на понижаване на цените. Най-стабилен остана пазарът на бързооборотни потребителски стоки, на който вносното потребление дори се увеличи и вече представлява около 60% от вноса на стоки за крайно потребление.