Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на два от мобилните оператори да отказват прекратяване на договори на своите абонати без каквито и да било договорни или правни основания. Това съобщиха от КЗП.

Единият от операторите отказва разтрогване на договорните отношения, ако клиентът не подаде заявлението за прекратяване в обекта, в който е подписал и получил първоначалния си договор. Подобна уговорка не е залегнала в условията на оператора, с които потребителят се съгласява при обвързването си с търговеца.

Другият телеком пък принуждава потребителите да отправят типови предизвестия за прекратяването на контракта. Независимо от обстоятелството, че общите условия на дружеството допускат писменото предизвестие да бъде подадено както по образец, така и в свободна форма, на практика търговецът изисква от абоната си да попълни бланка Допълнително споразумение към договорите по образец, който се предоставя в търговските му обекти. Освен това заявлението трябва да се подаде точно месец преди изтичането на договора. В противен случай той не се прекратява.

Според КЗП тези действия на търговците трябва да бъдат преустановени, защото създават трудности на потребителите и представляват нелоялни търговски практики. В случай че съдът потвърди решенията на контролния орган, потърпевшите от действието на тези практики могат да претендират за обезщетения по съдебен ред.

През 2011 г. народните избраници отмениха автоматичното подновяване на договорите с мобилните оператори и въведоха промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Така месец преди да изтече договорът операторът трябва да предупреди абоната. Договорите обаче не могат да бъдат с продължителност повече от 24 месеца, а след това операторите имат право да продължат срочните договори с 12 месеца.

Ако например сте подписали договор, чийто срок е изтекъл преди месец, той в момента се счита за безсрочен и можете да го прекратите с едномесечно предизвестие, което се подава в магазин на оператора. Договорът ви може да бъде подновен за определен срок само ако вие се подпишете под такъв документ.