Седем милиона лева от сумата за капиталови разходи в Националната компания Железопътна инфраструктура ще бъдат трансферирани като субсидия за изплащане на работните заплати в дружеството, съобщи министърът на транспорта Александър Цветков. По думите му изплащането на всички други задължения на дружеството ще бъде спряно, за да се осигурят пари за възнагражденията на работниците.

Това означава неразплащане по договори с контрагенти и съответни неустойки за дружеството. Тези средства ще бъдат изплатени през 2010 година, след като бъдат преведени субсидиите и капиталовият трансфер от бюджета за 2010 година, но дружеството определено ще търпи неустойки за тези действия, каза министърът. Цветков допълни, че капиталовият трансфер е в размер на 99 млн. лв. за 2009 година. Остатъкът от него е 9.9 млн. лв., а средствата са изразходвани за строителни обекти, за ремонти.

Министър Цветков уточни, че дефицитът в НКЖИ е резултат на кризата, но и на неправилно разпределените месечни разходи, което означава, че в момента са изхарчени 90% от парите за капиталови разходи.