Акционерите на Терйс Груп Холд АД ще гласуват на извънредно Общо събрание проект за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството, съобщи компанията чрез БФБ-София. Събраннието е насрочено за 8 януари 2009 г.

Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, се предвижда да бъде до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството. Срокът на извършване на изкупуването няма да е по-дълъг от пет години.

На събранието ще се гласува за овластяване на Съвета на директорите на компанията за фиксиране на параметрите по обратното изкупуване.

Днес акциите на Трейс груп холд регистрираха покачване от 0.4% до 51 лева.