Три малки пречиствателни станции ще отпаднат от проекта „Воден цикъл” на София към програма ИСПА. Това са решили на среща между зам.-кмета на Столична Община Ирина Савина и зам.-министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, съобщават от общината.

ПСПВ "Янчовска", ПСПВ "Железнишка и ПСПВ "Стара река" няма да бъдат изградени основно заради нов анализ, който посочва, че тези съоръжения биха били неефективни и нецелесъобразни. Причината е, че те трябваше да се изградят по нова технология на модулен принцип, което обаче оскъпява капиталовите разходи от планираните 1.8 млн. евро на 8.55 млн. евро. Освен това, водосхващанията са разположени на местоположения, които значително усложняват както изграждането на новите съоръжения, така и последващата им експлоатация и поддръжка. Отчита се и фактът, че тези водосхващания са резервни и ще се използват само в критични ситуации, съобщават още от общината.

Под въпрос остава и изпълнението на Дубльора на ляв Владайски колектор поради проблеми с отчуждаването на един от имотите. От решаването на този проблем зависи дали проектът ще отпадне от европейската програма и ще бъде финансиран с държавни средства или ще остане в програмата.

Столичната община е поела ангажимент към МОСВ до 1-ви юни да изготви времеви график за сроковете, в които ще приключат всички отчуждителни процедури.

В началото на юни ще се проведе мониторингов комитет по програма ИСПА, на който ще се обсъди напредъка на целия проект и вариантите за финансиране на Дубльора на ляв владайски колектор.