През второто тримесечие на 2010 г. е отчетен изненадващо силен икономически растеж в еврозоната. Но инерцията едва ли ще се задържи, считат анализаторите от световната одиторска компания Ernst&Young в редовното си проучване „Прогноза за еврозоната”.

Според изследователите второто тримесечие на 2010 г. вероятно ще отбележи връх в растежза за известно време занапред. Тепърва предстои да видим ефектите от съкращаването на разходите и увеличаването на данъците в еврозоната. Също така вече изглежда малко вероятно, че износът ще бъде движещата сила за възстановяване, както се очакваше по-рано.

Безработицата в еврозоната се очаква да продължи да расте до средата на 2011 г., като върхът й ще стигне над 16.3 милиона души – считат в Ernst&Young.

Дори стабилната немска икономика няма да може да защити еврозоната от комбинацията на отрицателни фактори, пред които е изправена Европа. Прогнозата на одиторите е за рязък спад на растежа през втората половина на 2010 г.

Интересно е, че според анализаторите бизнес дейностите ще достигнат същите нива отпреди рецесията най-рано през 2015 г. Според тях тази година БВП на еврозоната няма да се промени, т.е. икономическият растеж ще е 0%, а през 2011 г. ще е най-много 1% /последните прогнози на ЕЦБ са за 1.5% ръст за тази година/.

Колапс на някоя от големите европейски банки е малко вероятен, но ограничените кредити още известно време ще продължат да тежат на растежа на Европа, твърдят анализаторите. Най-вероятно е ЕЦБ да не пипа лихвите поне до средата на 2011 г., като продължи да осигурява максимална ликвидност на банките – а инфлацията е реален фактор. Разделението между Севера и Юга в еврозоната ще се задълбочи.