В двудневна пауза е търговията на Българската фондова борса от днес. Временното прекъсване бе обявено вчера с решение на Съвета на директорите на институцията, като причина за това са технологични процедури, свързани с въвеждането на новата платформа за търговия XETRA.

Ако днес и утре капиталовият пазар работеше, Централният депозитар щеше да бъде изправен пред проблема да приключи със сетълмента на сделки по новите кодове, при положение, че те са започнати при старите кодове на дружествата.

Както изпълнителният директор на борсата Бистра Илкова заяви във вторник, платформата на Дойче бьорзе ще стартира с обявените нови кодове, които не се приемат добре от търгуващите и от самите дружества, заради риска от грешки при въвеждането им. Съществува възможност за тяхната промяна, но такава ще се търси на по-късен етап след въвеждането на XETRA.

Двудневното спиране на търговията породи и още една особеност, която ощетява несъобразителните инвеститори, изчакващи последните срокове. Поради липсата на пазар днес и в петък, се промениха датите, на които сдобиването с ценни книжа на дадена компания дава право на притежателя им да получи дивидент и да има право на глас в общите събрания на акционерите.

Промяната засяга събранията, свикани за 30 юни и 1 юли, които според Календара на DarikFinance.bg са повече от 62 на брой.

От борсата уточняват, че въвеждането на поръчки за покупко-продажба на ценин книжа в понеделник ще стартира в 9:00 часа. Ето и още от указанията на БФБ за първия ден на XETRA:

1. Борсовата сесия на 16.06.2008 г. стартира, без в Xetra да са налице активни поръчки, съгласно параграф 2 от ПЗР на Правилата за търговия. Борсовите посредници могат да въвеждат и потвърждават поръчки за покупка и продажба считано от началото на pre-trading фазата на същата дата, т.е. от 09:00 ч. Във връзка с горното, всички активни поръчки в старата система за търговия RTS също ще бъдат служебно отменени от страна на борсата.

2. Обръщаме внимание, че в Xetra цената на емисиите компенсаторни инструменти е изразена в абсолютна стойност, а не както досега – в процент от номиналната стойност. Поради тази причина, цена от 38.80 на сто в RTS съответства на 0.388 лв. в Xetra.

3. Обръщаме внимание, че в Xetra за всички облигационни емисии, обемът на всяка поръчка е изразен в номинална стойност, а не в брой облигации. Поради тази причини, обем на поръчка от 2 облигации с номинална стойност от 1000 лв. всяка в Xetra би бил изразен като обем от 2000 лв. Системата за търговия допуска въвеждане само на поръчки с обеми, които са кратни на номиналната стойност на една пазарна партида, т.е. 1000, 2000, 3000 и т.н. Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации се запазва както досега, т.е. изразена в процент от номиналната стойност.

4. Борсовите членове, които не са регистрирали своите борсови посредници в реалната система имат възможност да направят това и от терминалите, помещаващи с в борсата най-късно до 13.06.2008 г. (петък). Ако регистрацията не бъде извършена до тази дата, на 16.06.2008 г. съответните борсови посредници няма да имат достъп до системата.