Новите акции от увеличението на капитала на КТИ Съединение ще се въведат за търговия на 24 ноември, стана ясно от съобщение в сайта на борсата.

Увеличението на КТИ Съединение е с 9 000 024 нови акции с номинал 1 лев. То бе направено със собствени средства, а капиталът нарасна до 12 000 032 лв.

Днес Съветът на директорите на борсата е взел решение за преместване на емисията на дружеството от Неофициален пазар на акции, Сегмент Б на Неофициален пазар на акции, Сегмент А. Това ще стане на 24 ноември /понеделник/.

На Неофициален пазар на акции, Сегмент А ще бъдет преместени и  емисиите на Оптела-лазерни технологии, ЗММ-Металик и Фазан. В момента и трите емисии се търгуват на Неофициален пазар, Сегмент В. И трите емисии ще бъдат преместени от понеделник /24 ноември/.