С отскок започва и сесията в сряда. Индексите се катерят нагоре и отразяват растежа в цените на акциите. Това се случва при оборотна търговия за 1.4 млн. лв., която протича по голям брой отворени позиции.

SOFIX се покачва с 0.84% до 1228.13 пункта. BG40 е нагоре с 1.08% до 338.24 пункта. С 0.07% в зеленото е BGREIT, а нивото му е 94.72 пункта. Не остава назад и BGTR30, който добавя 0.69% до 817.08 пункта

След като късно снощи в БФБ бе обнародван консолидирания отчет на Билборд АД към първото тримесечие на годината, търговията с книжата на дружеството стартира ударно. За 45 минути от началото на сесията по позицията са прехвърлени 15 723 книжа, като цената се катери с 3.14% до 11.51 лв. средна цена за лот.

В големи обеми се търгуват и книжата на Зърнени храни България АД. Покачването до момента е с 5.20% до 2.63 лв. за акция, при разменени между играчите 66 423 лота.

Изтъргуваните 55 акции на СПАРКИ - Русе АД се отразиха в 7.44% ръст по позицията до 44.05 лв. за лот. Отчетливо покачване са забелязва и при ЗД Евро инс АД. Промяната в положителна посока е с 9.82% до 8.95 лв. за акция, след търговия с 600 книжа.

Преминаха 125 акции на Холдинг Пътища АД и 3 420 лота на Индустриален Холдинг България АД. Пътностроителното предприятие повишава пазарната си оценка с 5.28% до 1 015.18 лв. на лот, а холдингът качва 1.60% до 7.64 лв. средно на цена книга.

Със спад започва сесията за книжата на ТБ Първа Инвестиционна Банка АД. Те губят от стойността си 1.34% и средната цена, на която се котират, е 7.35 лв. На отрицателна територия стъпват още Проучване и добив на нефт и газ АД, Петрол АД, ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, Софарма трейдинг АД.

* Информацията е актуална към 10.15 часа.