От понеделник, 12 ноември, нормалната търговска сесия на фондовата борса ще продължава до 14 часа.

Напрактика с това решение се регламентира паралелното протичане на нормалната търговия и сключването на блокови сделки, обясни пред Darikfinance.bg Иван Такев, директор на дирекция "Търговия, надзор и пазарна информация" на БФБ.

И до сега блокови сделки се сключваха във времето от 9.30 до 14 часа. Промени в Закона за пазарите на финансови инструменти вмениха задължението информацията за сделките да се обявява до 3 минути след сключването им.