Първата награда на Европейските награди за предприемачество получи фондация Джуниър Ачийвмънт за проекта „Учебна компания за студенти”, в категорията „Насърчаване на предприемаческия дух”.

 

Победителите във втория за България конкурс «Европейски награди за предприемачество“ бяха обявени на церемония в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма от министър Трайчо Трайков.

 

Учебната компания е програма, чрез която студентите практически преминават през цялостната дейност на фирма – от възникването на идеята през производството и достигайки пазарната й реализация, създавайки съответните организационни взаимоотношения, административни документи и прототип на своята стока или услуга.

 

На второ място се класира Сдружение с нестопанска цел „За предприемчиво гражданско общество”, с проекта „Частно основно училище „Галилео Галилей” в категорията „Инвестиране в изграждането на умения”.

 

На церемонията присъстваха и зам.-министърът Евгени Ангелов, както и членовете на журито - Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, Димитрина Скаргил, мениджър проекти, CEED България (носител на втора награда от конкурса през миналата година с проекта Top Class).

 

“Европейски награди за предприемачество” e конкурс за инициативи в подкрепа на предприемачеството, организиран от Европейската комисия. Той се провежда във всички държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Турция, Хърватия и Сърбия. В България Министерство на икономиката, енергетиката и туризма координира националния етап от конкурса. Наградите не са с финансови измерения, а освен престижа, който получават техните носители, те намират нови партньори за сътрудничество сред съмишленици от над 30 държави.

 

В националния конкурс могат да участват местни, регионални и национални публични органи, както и публично-частни партньорства с фондации, университети, институти, бизнес организации или предприятия в една от следните 5 категории - насърчаване на предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на умения, подобряване на бизнес средата, подкрепа на интернационализирането на бизнеса и подкрепа за отговорно и интегриращо предприемачество.

 

Победителят в националния конкурс и неговият подгласник ще получат правото да участват в европейския етап на конкурса, чийто финал ще бъде на 24-25 май 2011 година в Будапеща, Унгария. Ново жури, избрано от Европейската комисия, ще оцени всички проекти постъпили от държавите-участнички.

 

„Политиката за насърчаване на предприемачеството е тясно свързана с нуждите на малките и средните предприятия. Секторът на МСП допринася за въвеждането на иновации, представлява източник на конкуренция, на практика като цяло е най-големият инвеститор в икономиката, създава гъвкавост на пазара на труда и е източник на нови работни места – малкият бизнес осигурява около 75% от заетостта”, каза министър Трайков по време на церемонията.