Проектна компания за изграждане на междусистемна връзка между България и Гърция ще бъде създадена по време на визитата на енергийния министър Трайчо Трайков в южната ни съседка, съобщиха от ресорното ведомство.

Газовата връзка ще осигури участието на нашата страна във втория по приоритет европейски газов проект - коридора

Турция-Гърция-Италия, който е част от Южния газов коридор. В проектната компания с равни дялове от по 50 на сто ще участват БЕХ и IGI Poseidon, в която акционери са гръцката ДЕПА и италианската Едисон.