Комисията по конкуренция на Украйна разреши на Софарма АД да закупи повече от 50% от капитала на Украинското предприятие ОАО Витамини. Така българският фармацевтичен производител ще придобие контрол над дружеството.

На 14 ноември от Софарма АД обявиха намерението си да придобият дяловете на „Витамини” , като според изнесената тогава информация, украинската придобивка е с реализирана продукция за 5.3 млн. щатски долара. Нова я нарежда на 13 място в класацията на фармацевтичните предприятия в Украйна.

В днешната търговска сесия книжата на Софарма поевтиняха с 0.46% до 8.68 лева средна цена за лот при прехвърлени 17 333 акции по позицията.