Експертите от УниКредит Груп промениха в положителна посока прогнозата си за ръста на БВП на България става ясно от периодичната публикация за развитието на региона на Централна и Източна Европa.

Днешната стъпка обаче не е новина за читателите на DarikFinance.bg, защото готвената положителна корекция от страна на УниКредит вече бе публикувана на сайта в края на миналата година.

Според анализаторите на групата, България ще завърши 2009 с отрицателен ръст на БВП от -5.2%, спрямо първоначалната прогноза за свиване от -6.3%. За 2010 г. очакванията са за спад на икономиката с -1.5%, спрямо предишните очаквания за спад от -2.5%.

Налице се няколко фактора, които ни правят по-оптимистично настроени за перспективата, пред която стои българската икономика. На първо място, ребалансирането на текущата сметка протича с по-бързи от очакваните темпове, което ще помогне нуждата от външно финансиране по-бързо да достигне нива, които пазарите ще бъдат готови да толерират, смята Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк.

Той посочва, че с положителен знак е и фактът, че въпреки спадна наполовина преките чуждестранни инвестиции все още продължават да покриват дефицита по текущата сметка изцяло. Позитивно влияят и възобновените структурни реформи в комбинация със стабилизирането на публичните финанси през втората половина на 2009 г.

Въпреки очакванията за по- нататъшно увеличение на бюджетния дефицит, не предвиждаме опасно отслабване на фискалната позиция, тъй като мерките за подобряване на събираемостта на данъците и засилване на контрола върху разходите започват да дават желаните резултати, се посочва в икономическата публикация на УниКредит Груп.

Икономистите на групата поставят акцент в анализа си и върху напредъка в борбата с корупцията, помогнала да се размрази голяма част от финансовата помощ от ЕС, което в комбинация с ускоряване на структурните реформи направи възможно през декември миналата година S&P да повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България от негативна на стабилна.

За да достигне българската икономика нивата на растеж, близки до потенциала, ще са необходими около две години, смятат икономистите на УниКредит. Това ще е периодът, през който трябва да набере скорост процеса на прехвърляне на производствени ресурси (капитал и работна сила) от прегряващите сектори, ориентирани към вътрешното търсене, към производства на стоки и услуги за износ.

Секторът на домакинствата също ще се нуждае от време, за да се присъедини към процеса на възстановяване. Ограничените потребителски разходи са основната причина за отрицателния икономически растеж очакван през 2010 г. Потребители ще бъдат под натиск, защото в България задлъжнялостта е по-висока в сравнение с повечето страни от ЦИЕ. Загубите на работни места са на път да достигнат върха си през 2010 г., когато се очаква да продължи преструктурирането на раздутия публичен сектор, прогнозират анализаторите от банковата група.

Изчистването на оставащи макроикономически дисбаланси ще продължи да ограничава икономическия растеж през тази година. В случай, че структурните реформи и възстановяването на стопанствата на основните ни външнотърговски партньори продължи, през 2011 г. нивото на икономическата активност в България постепенно ще започне да нараства и заетостта, макар и бавно, да се подобрява.

Ускоряването на темпа на икономически растеж през 2011 г. ще бъде подкрепено и от стабилизирането на цените на недвижимите имоти в комбинация с нормализирането на потока от нови кредити. Процеса на възстановяване ще завърши през втората половина на 2011 г., когато икономиката ще започне да отчита темпове на растеж близки до потенциалния, обобщават в разработката си икономистите на УниКредит.