Инфлацията до края на годината слабо ще се ускорява. Това е едно от заключенията в изследването ”Финансов сектор: оценки и очаквания”, изготвяно от Министерството на финансите. 65.6% от финансовите посредници прогнозират слаб ръст в индекса на цените. В това число, 85% от банкерите очакват по-висока инфлация в края на годината.

 

Ускоряването на икономическата активност през последните тримесечия има значим ефект върху очакваната динамика на цените – гласи коментарът на МФ. Според министерството, анкетата също така показва, че в съвкупната оценка на текущата икономическа ситуация и в очакванията за икономическия растеж има известно засилване на оптимизма.

 

Но увеличаване на оптимизма не означава масов оптимизъм – едва една трета от инвестиционните посредници смятат, че икономиката подобрява състоянието си. Банкерите са по-умерени, за 57% от тях икономическото състояние в страната е „задоволително”. От управляващите и пенсионно- осигурителните дружества цели 69.2% са на мнение, че текущото икономическо състояние е незадоволително.

 

Малко по-добре изглеждат нещата с перспективите за растежа, но отново не за всички. Около 71.4% от банките очакват ускоряване на икономическия растеж, като няма нито един отговор за забавяне на икономиката. При инвестиционните посредници отговорите, посочващи ускоряване на растежа, спадат до 58.3%. УД и ПОД остават сред най-песимистично настроените на финансовия пазар, като над 60% от тях очакват стагнация.

 

Финансовите посредници като цяло очакват понижение на лихвените равнища в страната, като лихвените проценти по депозити ще се понижават по-бързо от тези по кредити. В това число, банките са категорични за понижението на процентите по депозитите в лева и евро – съответно около 85.7% и 71.4% поддържат този отговор и са сравнително разколебани по отношение на доларовите депозити.

 

Очакванията за лихвите по кредити съвпадат като посока с тези по депозитите,

но показват по-слабо очаквано понижение. Нагласите са кредитите в левове да поевтинеят по-бързо, отколкото тези в долари и евро. Сред банкерите, които следва да са най-чувствителни към лихвените движения, преобладават неутралните мнения.