Успешни първи интеграционни тестове на SAP All-in-One продукта проведе Балканкар Заря АД- Павликени. По силата на договор със Си Ен Ти България Консултинг ООД дружеството внедри технологията за целите на мениджмънта си, съобщават от Българска фондова борса.

Функционално, продуктът ще се отрази на обслужването и търговската дейност, планирането и управлението на производството, материалното и инструментално стопанство, поддържка и ремонт на съоръжения, управление на качеството, финансовото счетоводство и контрол.

В края на месец ноември предстоят и вторите интеграционни тестове на продукта, като официалния старт на проекта е предвиден за началото на месец април 2008 година.

Балканкар Заря е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с международна репутация като доставчик на колела и джанти за водещи компании - производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части.

В ранните часове на фондовата борса книжата на компанията се търгуват с повишение от 10.61% до средна цена от 11.99 лева за акция.