Утре / 24 януари / Българска фондова борса ще възобнови работата на допълнителния модул „Client Portfolio“ към системата COBOS. За целта администраторите на системата следва да активират своите клиенти, за които модулът ще е активен.

Във връзка с извършвани технически тестове на системата е възможно прекъсване на достъпа до нея след 16.30 часа на 24 и 25 януари, предупреждават от институцията.

Припомяме, че днес ползването на модул „Client Portfolio“ беше временно преустановен. Причината за тоза беше повишената търговска активност чрез системата COBOS и с оглед избягване на евентуални технически проблеми в работата на системата, които биха могли да произлязат от генерирането на множество събития в началото на търговската сесия, съобщава БФБ-София. Към настоящия момент това е необходимо за гарантиране на основната функционалност на системата COBOS, а именно дистанционното подаване на поръчки.