Управителният съвет на СИБанк е взел решение да увеличи капитала на банката, съобщиха от финансовата институция.

Решението е взето въз основа на предварително писмено одобрение от Надзорния съвет, предоставено съгласно Протокол № 6/25.05.2010 г., уточняват от банката.

Капиталът ще бъде увеличен от 69 720 560 лева на 79 374 210 лева чрез издаване на 965 365 броя нови акции. Номиналната стойност на 1 акция ще бъде 10 лева, а емисионната стойност - 81.04 лева.

 Общата емисионна стойност ще бъде 78 233 180 /седемдесет и осем милиона двеста тридесет и три хиляди и сто и осемдесет/ лева.