Със 178 млн. лева ще се увеличат парите на Здравната каса за болнична помощ. Това е записано в проектозакона за изменения на бюджета на НЗОК. Други 27 млн. лева допълнително са предвидени за лекарства за домашно лечение и за медицинсиски изделия. 13 млн. лева са предвидени за други медицински дейности, а 2 млн. лева ще бъдат сложени в резерва за непредвидени и неотложни дейности. Общо допълнителните средства в разходната част на бюджета на касата са 220 млн. лева. Те са заложени като разход и в актуализирания вариант за Бюджет 2010 г.

Приходната част на бюджета на здравната каса ще се увеличи с 53 млн. лева, като 40 млн. лева от тях са от здравноосигурителни вноски, а останалите 13 млн. лева – от трансфери от Министерството на здравеопазването.

Според новия вариант на бюджета на Здравната каса – към края на годината приходите ще бъдат над 2.57 млрд. лева, а разходите – над 1.9 млрд. лева. Въпреки актуализирания вариант, все още има риск от превишаване на раходите за здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение и за болнична помощ. Актуализацията на бюджета на здравната каса трябва да бъде приета след тази на републиканския бюджет. Информацията е на Марта Младенова