Компаниите в сектора отчетоха, че Германия е изнесла значително повече електроенергия за своите съседи от януари до септември спрямо същия период на миналата година. Основна заслуга за това имат възобновяемите енергийни източници. Ръстът на годишна база на експорта на ток реализиран въпреки закриването през миналата година на осем германски атомни електроцентрали, предава AP.

Индустриалната група BDEW докладва, че нетният износ на електроенергия за периода януари-септември 2012 г. е скочил до 14 600 гигават часа, спрямо 1600 Gwh през първите девет месеца на 2011 г.

Но от BDEW прогнозират, че износът на електричество добито от вятър и най-вече от слънчева енергия, ще намалее значително през по-тъмните и студени месеци на четвъртото тримесечие.

Данните показват физическите нетни енергийни потоци между Германия и нейните съседи и не е задължително да са равни на количеството енергия, продадено по договори в чужбина.

Германия отдавна е нетен износител на електроенергия, но износът намаля през миналата година, след като правителството затвори 8 ядрени централи под натиска на обществото, притеснено от атомното бедствие сполетяло през март Япония.