За да влязат в еврозоната, България и другите нови страни–членки на ЕС са в ситуацията да стрелят по движеща се цел, при това с патрони за пъдпъдъци. Това заяви управителят на БНБ Иван Искров на конференция, посветена на проблемите на еврозоната. По думите му – ЕЦБ и старите страни–членки са проявили доста консервативна политика относно приемането на новите държави в еврозоната. Според Искров – те са започнали много строго да следят за изпълнението на критериите от Маастрихт. Управителят на БНБ обаче припомни, че много страни от старите членки бяха приети в еврозоната без да изпълнят критериите.

БНБ напълно ще подкрепи правителството, когато реши да изпрати молба за кандидатстване в ЕРМ 2, каза Искров. Той обаче бе категоричен, че членството в еврозоната не е привилегия, а задължние. Освен това решенията на страните, приели еврото, не се вземат самостоятелно.

По думите на Искров – по отношение на изпълнението на критериите за влизането в еврозоната, България е на много високо ниво. Искров отказа да се наеме с прогноза кога България ще бъде приета във валутния механизъм ЕРМ 2 и еврозоната.

По отношение на опасенията на повечето хора, че с въвеждането на еврото цените на стоките и услугите ще поскъпнат значително, централният банкер заяви: Това е един по-скоро психологически фактор, който се появи преди 10 години с въвеждането на еврото в старите страни членки, тъй като една значителна част от цените на дребно на малки покупки – кафе, вестници и други, бяха закръгляни нагоре обикновено, но има едно много добро изследване на ЕЦБ от преди три-четири години, което ясно, с емпиричен материал доказва, че на практика инфлацията не само че не е нараснала, но през тези години, откакто е въведено еврото, по-скоро имаме намаляване на инфлацията.