Председателят на Съвета на директорите на Българската фондова борса /БФБ/ Виктор Папазов съобщи на регионалната кръгла маса организирана от БФБ, че няма неуспешно IPO от проведените досега в България. В Стара Загора БФБ организира четвъртата регионална кръгла маса : „Българската фондова борса и бизнесът – партньори в Европейския съюз”.

Папазов допълни, че Химимпорт е първата компания, след чието първично публично предлагане на акции тенденцията на засилен интерес към подобна стъпка от страна на компаниите, е бил очертан. „За следващата година се очаква близо 60 дружества да прибегнат до IPO за увеличаване на капитала си или за инкасиране на част от успеха си. Все повече компании се убеждават в предимствата на публичността. Голяма част от фирмите у нас са стартирали като собствен бизнес, но манталитетът е променен и за всички е ясно, че бъдещето е да се излезе на борсата”, допълни Виктор Папазов.

Той коментира и въпроса за продажбата на държавния дял в БФБ на стратегически инвеститор. „Ние се чувстваме достатъчно комфортно с държавата като собственик. Появиха се доста кандидати, за които не съм убеден, че ще се грижат достатъчно добре за този пазар” е мнението на ръководителя на Борсата.

Близо 2/3 от компаниите, участвали на форума, бяха фирми от Бургас, а останалите от Стара Загора и Ямбол. Подобни срещи БФБ организира с цел привличане на емитенти на ценни книжа.