Силата на вятъра може да освободи България от енергийните зависимости. Страната е сред най-добрите места в света за производство на електроенергия от вятъра, отбелязва Ай Пи Ес.

Инвестиционен интерес към производството на енергия от вятъра е налице, но законодателни спънки и ограничените капацитети на националната електрическа мрежа забавят изграждането на вятърни паркове. По данни на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), България може до няколко години да развие мощности за производство на 3 400 мегавата, добити по вятърен способ. Страната е зависима от внос на енергийни суровини, като покрива по-голямата част от енергийните си потребности чрез внос от Русия. Към това трябва да се прибави и електричеството от ВЕЦ, от атомната електроцентрала в Козлодуй и от планираната нова мощност в бъдещата АЕЦ Белене.

С помощта на вятъра обаче България може да произвежда толкова енергия, колкото двете атомни електроцентрали заедно. Условията за това в страната са повече от добри, като идеални са те в Северна България и по Черноморието. Сред големите световни компании, които проявяват интерес за инвестиции в тази област и в тези райони, са италианската Енел, испанската Ибедрола и американската A&S.

България и Румъния са част от поетия от ЕС ангажимент 20% от енергийните нужди да бъдат добивани от възобновяеми енергийни източници до 2020 г. На този етап в България има изградени инсталации за добив на 200 мегавата електричество от вятъра, отбелязва в заключение Ай Пи Ес.  БГНЕС