2 милиона лева ще бъдат осигурени от държавния бюджет за заплати на служебните адвокати. Министерски съвет ще обсъди и различни наредби, свързани с общественото осигуряване.

У нас работят над 3700 адвокати, които осъществяват безплатна правна помощ на социално слаби, на хора, настанени в социални институции, и на заподозрени и обвиняеми, които не разполагат със средства за наемане на адвокат. За техните заплати през 2009 г. са определени 6 млн. лева, които са в бюджета на Националното бюро за правна помощ. Според министрите обаче тези пари ще стигнат за половин година, затова са нужни допълнителни средства. Отпускането на още 2 млн. лева е съгласувано с министъра на финансите.

Министрите ще обсъдят и редица нормативни актове, гласувани от предишния кабинет. Част от тях обаче не бяха съгласувани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и бяха оспорени в съда. Кабинетът ще обсъди и освобождаването на заместник изпълнителния директор на Агенцията за приватизация Сабри Галиб, която е подала молба за прекратяване на пълномощията му.