Когато има правила, и те са добре познати, и всички ги спазват, ще има и напредък. Ако започнем да работим по изискванията, не само по европейските проекти, а и по тези, които се финансират от държавата, нещата ще се случват, както трябва. Това заяви в интервю за предаването „Седмицата” на Дарик Иван Атанасов, изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Национална агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ). Атанасов каза, че Надзорният съвет е разгледал одитите на 21 проекта, изпълнявани по Оперативна програма „Регионално развитие” и препоръчал на Димитър Иванов, бившият директор на Пътната агенция, че най-добрият вариант е процедурите да бъдат прекратени и да стартират отново.

Иван Атанасов обясни, че за тези 21 лота има клауза „под условие” – договорите не влизат в сила, докато не бъде одобрена Оперативната програма „Регионално развитие” и докато не се осигури финансиране. Тези търгове са проведени през 2007 г., всички процедури по тази програма са представени в регионалното министерство в началото на 2008 г. и по думите на Атанасов, осем месеца отлежават там и няма никакво развитие.

Той поясни още, че с едно писмо от януари месец Брюксел препоръчва временно да не се предприемат действия по одобряване на нови проекти. Надзорният съвет е изискал одитите от дирекция „Вътрешен одит” на агенцията, одитирани са една трета от проектите и са констатирани сериозни пороци в тръжните процедури, допълни още той. Според него това дава повод да се смята, че във всички 21 търга има такива пороци. По думите на и. д. изпълнителния директор на НАПИ най-добрият изход е да се прекрати процедурата и агенцията да стартира отново целия процес. „Да се прегледат договорите дали са качествени. Да се проведат нови тръжни процедури и да се изготви нов договор, който Надзорният съвет трябва да одобри”, допълни още Иван Атанасов. Той коментира, че в агенцията заварва договори от 1988 г., които текущо са продължавани с анекси и те са взели решения в кратък срок да бъдат анализирани всички тези договори и по най-безболезнен начин да се пристъпи към прекратяване на всички стари договори.

Има неизпълнение и неусвояване на планираните средства, заяви Атанасов. Тоест, там, където има ясни правила, фирмите не могат да усвоят средствата, които им се плащат, поясни още той. Иван Атанасов заяви, че досега се е работило на принципа „вие работете, ние в края на година, ако има излишък, ще ви покрием разходите”.