Първите договори за изграждане на възобновяеми енергийни източници по Програмата за развитие на селските райони ще връчи изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева. Това съобщават от ресорното ведомство.

Всички проекти за изграждане на възобновяеми енергийни източници по линия на Програмата ще бъдат обработени до края на юни. Първите проекти за „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” за изграждане на фотоволтаици вече са одобрени и ще бъдат връчени официално на кандидатите.

224 са подадените до момента проекти, свързани с изграждането на ВЕИ и в частност на фотоволтаици по мерките за „Разнообразяване към неземеделски дейности” и „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата, а размерът на исканата субсидия е 84.1 млн. лева. Одобрените проекти общо по двете мерки са 36 на стойност над 10.8 млн. лв.