60% от европейците са купили продукти на сивия сектор заради по-ниските цени, а 22% споменават за услуги към приятели. 

Това са някои от изводите в проучване на „Евробарометър”, което показва, че в Европа недекларираният труд продължава да бъде широко разпространен, съобщава Еврокомисията. 

Около един на всеки десет европейци (11%) признава, че през предходната година е плащал за такива стоки или услуги, докато 4% споделят, че те самите са получили заплащане „на ръка” срещу извършена работа. Освен това 3% са получили от своя работодател част от възнаграждението си в брой, показва проучването. 

Според Брюксел на епидемията може да се противодейства с европейска платформа за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. 

Като основни причини за недекларирания труд 50% посочват ползите за двете страни, 21% - трудността да си намерят редовна работа, 16% - високите данъци, а 15% - липсата на други доходи. 

Трудностите при намиране на редовна работа (41%) или липсата на друг източник на доходи (26%) се изтъкват особено често от жителите на Южна Европа. 

Годишно европейците харчат средно по 200 евро за недекларирани стоки или услуги.