Брутният външен дълг в края на декември 2009 г. възлиза на 37.600 млрд. евро (111.1% от БВП), като нараства с 626.5 млн. евро в сравнение с края на 2008 г., когато е бил 36.974 млрд. евро (108.4% от БВП), съобщиха от БНБ.

Дългът се повишава и на месечна база, като спрямо края на ноември 2009 г. нарастването е с 465.1 млн. евро.

В края на декември 2009 г. дългосрочните задължения са за 24.595.3 млрд. евро (65.4% от дълга), а краткосрочните – 13.005 млрд. евро (34.6% от дълга).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на 2009 г. се повишава до 2.805 млрд. евро. Спрямо края на 2008 г. скокът е с 209.6 млн. евро, а спрямо ноември 2009 г. дългът на сектора нараства с 8.8 млн. евро.

От централната банка поясняват, че към 31.XII.2009 г. в евро е деноминиран 88.6% от брутния външен дълг, а в щатски долари 6.5%.

Данните на БНБ сочат, че през януари – декември 2009 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 6.791 млрд. евро.

Нетният външен дълг в края на декември 2009 г. достига 19.418 млрд. евро, като нараства с 65.3 млн. евро спрямо края на 2008 г.